Правила користування ІЦ

Правила користування Пунктом вільного доступу

до мережі Інтернет

Користування Інтернетом

 Пункт вільного  доступу до Інтернет – мережі  створено з метою надання кожному користувачеві можливості доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу  Інтернет.

   Доступ до Інтернет- мережі розглядається також як засіб одержання  пізнавальної або наукової інформації, що доповнює фонди бібліотеки.

                                                            Загальні положення .

1.1. Доступ до мережі Інтернет для усіх категорій користувачів незалежно від віку, статі, соціального, матеріального або службового становища, окрім випадків ,передбачених законодавством України

                                                       КОРИСТУВАЧ  МАЄ ПРАВО :

-         не залежно від місця проживання, освіти, соціального стану, політичних переконань,  віросповідань  має право  на отримання інформації.

-         Перед початком роботи в ПУНКТІ  необхідно зареєструватися(стати користувачем бібліотеки), отримати дозвіл на роботу у співробітника  бібліотеки  і ознайомитися з правилами користування послугами Пункту  вільного доступу до Інтернет – мережі.

-         розраховувати на ввічливе  ставлення  збоку співробітників бібліотеки;

-         замовити час роботи в мережі Інтернет завчасно,  вразі запізнення більш як на 15 хвилин, право користуванням комп’ютером на попередньо замовлений час  передається іншому користувачеві;

-         використовувати  Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів;

-         одержати попередньо індивідуально або колективну консультацію щодо користування мережею Інтернет;

-         користуватися Інтернетом на загальних підставах або за попереднім записом протягом  1 години. В разі наявності черги  на користування комп’ютером  час обмежено - 30 хвилин, за наявністю вільного робочого місця, тривалість сеансу може бути продовжена;

-         діти – користувачі  – 15 хвилин згідно санітарних норм;

-         брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, групах навчання роботі в мережі Інтернет за окремим планом роботи в Пункті;

-         отримувати БЕЗКОШТОВНІ консультації з приводу найкращих практик  використання ресурсів Інтернет, а також з основ користування програмним забезпеченням.

-         Копіювати інформацію з комп’ютера на інші електронні носії інформації( диски, дискети,CDRUSB Flesh накопичувачі (флешки).

-         бути спонсором або залучати зацікавлених осіб до фінансової  підтримки;

-         користувач може використовувати можливості Інтернет з метою  комерційної діяльності;

-         користувач може роздрукувати потрібну інформацію з принтера   за окрему плату - згідно  Постанови Кабінету Міністрів України № 1271 «Про  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності»  від 12.12.2011року та  рішення сесії Ружичанської сільської ради ;

-         користувач може безкоштовно сканувати  матеріали;

-         повідомляти робітника бібліотеки  про неполадки  чи порушення, що виникли під час роботи на  ПК.

                                 

                                                  БІБЛІОТЕКА  ЗОБОВЯЗУЄТЬСЯ :

-         забезпечити  сприятливі умови роботи в ПУНКТІ ;

-         надавати консультативну допомогу в процесі здійснення користувачами пошуку необхідної інформації та її обробки за запропонованими темами;

-         вивчати інформаційні потреби користувачів;

-          консультувати з питань  бібліографічного пошуку;

-          надавати допомогу у створенні електронної почти, блогу;

-         надавати допомогу у створенні сторінок у соціальній мережі;

-         проводити  уроки  копютерної грамотності;

-         створювати переліки найбільш популярних Інтернет -  ресурсів в різних сферах;

-         надавати користувачам можливість здійснювати комерційну діяльність за допомогою Інтернету(купівля/продаж,оголошення,реклама тощо);

-         гарантує необмежений доступ користувачів до будь – яких категорій веб – сайтів (соціальних мереж, чатів ,електронної почти, ігор),окрім тих, інформаційних ресурсів, які містять інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавстві.

 .