Послуги

Основні послуги

 Згідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" користувачі бібліотеки мають право:

  • -          отримати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат,
  • -          консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • -          отримати у тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
  • -          на участь у літературно-мистецьких заходах;
  • -          відвідування мистецьких та книжкових виставок.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності» від 12.12.2011року користувачі бібліотеки можуть отримувати додаткові платні послуги: 

  • -          ксерокопіювання документів;
  • -          друк документів на принтері;
  • -          користування мережею Інтернет

 .